Het IPMA-C-theorie certificaat is het eerste deel van het IPMA-C-traject. In dit deel vergaart u brede theoretische kennis op alle gebieden van projectmanagement. Na behalen van het examen ontvangt u het deelcertificaat IPMA-C-theorie en kunt u starten met C-assessment. 

Na het examen hebt u 18 maanden de tijd om IPMA-C-assessment af te ronden.